Centrumontwikkeling Ommen

Jaar
2016 – 2018

Opdrachtgever
Bestuursdienst Ommen Hardenberg voor de gemeente Ommen

Samenwerkende partijen
Broekhuis Rijs Advisering

Als programmamanager van de Centrumontwikkeling Ommen heb ik mij ingezet voor de realisatie van een meerjarenprogramma dat tot doel heeft om het centrum van Ommen economisch te versterken.

Om de kansen die alle trends en ontwikkelingen met zich mee brengen te pakken, hebben partijen in en rond het centrum de handen ineen geslagen. Met een Actieplan werken ze samen aan een gezond, sterk, dynamisch en toekomstbestendig centrum.

Projecten
De maar liefst 28 projecten in het actieplan richten zich onder andere op:

  • Fysieke opgaven
    Zoals een heldere afbakening en inrichting van het centrumgebied, versterken van de entrees, verbeteren van parkeren aan de oostkant van het centrum, routing en het invullen van leegstaande panden.
  • Professionaliseren van ondernemerschap
    Hierbij gaat het om presentatie en profilering van de winkels, samenwerking tussen bedrijven in de verschillende branches en de online zichtbaarheid van Ommense ondernemers.
  • Versterken en professionaliseren van de marketing
    De samenwerkende partijen willen vanuit een heldere boodschap bijvoorbeeld arrangementen aanbieden of evenementen organiseren.
Niets gevonden.