Gebiedsontwikkeling

De gebiedsontwikkeling van nu is in mijn ogen altijd duurzaam en heeft maatschappelijke meerwaarde. Mijn werk gaat over toekomstbestendige gebieden, klein of groot. Ontwikkeling van (nieuwbouw)wijken, bedrijventerreinen en binnensteden. Van binnenstedelijke transformatie, centrumarrangementen en gebiedsprogramma’s tot herbestemming van vastgoed.

Project- en procesmanagement

Passie voor project- en procesmanagement binnen het publieke domein! Samen werken aan strategische opgaven waarbij de verantwoordelijkheid voor het project wordt genomen, energie in het proces wordt gebracht. Van plannen en visies komen tot concrete zichtbare resultaten. Daarmee komen we verder.

Visieontwikkeling

Vanuit een bestaande situatie toewerken aan een nieuwe, gewenste situatie vraagt mijn inziens steeds vaker en om een duidelijke integrale visie op de verschillende functies van het gebied. De visieontwikkeling van tegenwoordig is een participatietraject waarbij alle belangen, veelal tegenstrijdig, op goede manier zichtbaar worden gemaakt.

Meer informatie?

Neem contact met mij als u op zoek bent naar een projectmanager met passie voor het publiek domein