Centrumontwikkeling Losser

Jaar
2019 – 2020

Opdrachtgever
Gemeente Losser

Samenwerkende partijen
Broekhuis Rijs Advisering, Frans Beune Landschap en Stedenbouw, ODIN Landschap

De landelijk gelegen gemeente Losser heeft in 2017 de binnenstadsvisie voor de kern Losser vastgesteld. Vanuit de visie werkt de gemeente samen met haar ondernemers en inwoners aan een compact, sfeervol en aantrekkelijk centrum.

In samenwerking met Bert Broekhuis van Broekhuis Rijs Advisering ondersteunen wij de gemeente bij de organisatie en de vertaling van de ambities voor het centrum naar een concreet uitvoeringsprogramma en de uitwerking van de gebiedsvisies voor het Martinusplein, De Brink en de voormalige Aloysiusschool.