Duurzame Energieopwekking Hardenberg

Jaar
2019 – 2021

Opdrachtgever
Gemeente Hardenberg

Samenwerkende partijen
Overmorgen, The Imagineers met Windplanner, Tauw, Noordtij, NLVOW, Sweco

Het gebied tussen Bergentheim, Kloosterhaar en Sibculo is aangewezen als mogelijke locatie voor het opwekken van duurzame energie met windturbines. Met inwoners en belanghebbenden in het gebied worden hiervoor scenario’s uitgewerkt. Dit wordt voorgelegd aan de gemeenteraad. Pas als de raad zijn goedkeuring heeft gegeven, gaat het project van start.

Het plan voor het opwekken van windenergie tussen Bergentheim en Kloosterhaar is één van de vijf kansrijke pilotprojecten in de gemeente op het gebied van duurzame energieopwekking.

Om hier samen met inwoners en belanghebbenden in het gebied invulling aan te geven, is in 2019 een gebiedsproces gestart. Hiervoor is een Omgevingsadviesgroep (OAG) gestart. De opdracht aan de OAG was om te verkennen waar en hoeveel duurzame elektriciteit met windenergie opgewekt kan worden. En onder welke voorwaarden dat kan gebeuren. Het gebiedsproces lag vanwege de coronacrisis geruime tijd stil. In die tijd stond de wereld om ons heen niet stil. De gemeente bleef werken aan de eigen duurzaamheidsambities. Want we willen meer energie besparen en meer duurzame energie opwekken. Onze doelstelling voor 2030 is dat 30% van alle energie die we gebruiken in onze eigen gemeente duurzaam opgewekt wordt. De gemeenteraad is van mening dat de gemeente de doelstelling voor 2030 haalt zonder de bijdrage van windenergie in het gebied tussen Bergentheim, Kloosterhaar en Sibculo. De gemeenteraad vindt het daarom niet noodzakelijk het gebiedsproces nu door te laten gaan. De gemeenteraad ziet het liefst dat initiatieven voor grootschalige opwek van elektriciteit ontstaan in de gebieden, waardoor bij voorkeur minimaal 50% lokaal eigendom is gewaarborgd. Zoals dat ook gebeurd is bij het zonnepark van de energiecoöperatie in Lutten. Daarom heeft de gemeenteraad de opdracht gegeven om het gebiedsproces in het gebied tussen Bergentheim, Kloosterhaar en Sibculo te beëindigen. Het gebiedsproces is in december 2021 gestopt.