Vecht voor het centrum

Jaar
2012 – 2019

Opdrachtgever
Bestuursdienst Ommen-Hardenberg

Projectontwikkelaar
Artica Vastgoedontwikkeling B.V.

Samenwerkende partijen
Buro Noord, Overmorgen, RoyalHaskoningDHV, Architect Van Ouwerkerk, Geesink Weusten, Stok & Stok Architecten, Architect Gerlof van der Veen

Het centrum van Ommen heeft een ware metamorfose ondergaan waarmee het kernwinkelgebied, het wonen en de recreatie een stevige impuls heeft gekregen.

Het project Vecht voor het Centrum bestaat uit een drietal deelprojecten, te weten:

  • de herinrichting van de openbare ruimte van het historisch centrum
  • de gebiedsontwikkeling ‘De Westflank’
  • de ‘Vechtoevers’  met de realisatie van de passantenhaven en nevengeul en verbreding van de Vecht.

Met de realisatie van de projecten is een bijdrage geleverd aan een toekomstbestendig centrum van Ommen. Een aantrekkelijk centrum dat compact, sfeervol en authentiek is.