Energietransitie

We staan met elkaar in Nederland voor een grote uitdaging om samen de energietransitie zodanig vorm te geven dat deze bijdraagt aan een krachtige economie en een aantrekkelijke leefomgeving. Dat doen we om de uitstoot van CO­­2 en andere schadelijke stoffen te verminderen.

Participatie

De energietransitie is veelal een lokale opgave en moet in mijn ogen altijd gepaard gaan met maatschappelijke betrokkenheid. Mijn werk gaat dan ook over de wijze waarop we betrokkenheid organiseren bij de totstandkoming van plannen, de mogelijkheden om te participeren, het stimuleren van ondernemerschap om zoveel mogelijk van de investeringen terug te laten vloeien naar de omgeving.

Samenwerking

Samenwerken met de professionals en vertalen van de complexe opgave naar een werkbare aanpak is hierin een belangrijke opgave. Met maatwerk instrumenten voor plan- en visievorming veelal in samenwerking met andere professionals en de opdrachtgevers bottom-up invulling geven aan de energietransitie.

Meer informatie?

Neem contact met mij als u op zoek bent naar een projectmanager met passie voor het publiek domein